Thiết kế và mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ tòa NOVO KOSMO TÂY HỒ

(Cập nhật ngày 29/11/2017)

Hình ảnh thực tế căn hộ 2 phòng ngủ tòa NOVO KOSMO TÂY HỒ

TOP